Hướng dẫn cách tạo album hình ảnh trên điện thoại android samsung, LG, oppo, lenovo..Cách tạo album hình ảnh trên điện thoại android samsung, LG, oppo, lenovo..
1. Vào phần hình ảnh của điện thoại
2. Đặt tên cho album hình ảnh muốn tạo album ảnh
3. Di chuyển hình ảnh từ album này sang album mong muốn
Thế là các bạn đã tạo được album ảnh như mong muốn trên điện thoại android rồi. Đặc biệt là cách làm tạo album ảnh này cũng áp dụng cho nhiều điện thoại khác nhau như samsung,…

Comments are closed.

Share via